Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Havránek, Bohuslav provides 108 hits
1

K prvnímu pobytu Bohuslava Havránka v Bulharsku

Řeháček, Luboš, in: Études bakaniques tchèques, 9, 1994, s. 141-144
2

Slavica Pragensia 34. Sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka

Red. kol. Čechová, Marie Praha 1990
3

Vzpomínka na Bohuslava Havránka

Grepl, Miroslav, in: Universitas, č. 2, 1998, s. 35-36
4

Brněnské období Bohuslava Havránka

Grepl, Miroslav, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 53-55
5

K stému výročí narození Bohuslava Havránka

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 3-4, 1992-93, s. 78-81
6

Vospominanija o Boguslave Gavraneke

Zahrádka, Miroslav, in: Sborník k sedmdesátinám doc. PhDr. Ctirada Kučery, CSc : Slavogermanica 10, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 54-58
7

Bohuslav Havránek (30. 1. 1893 - 2. 3. 1978)

Boháčová, Michaela, in: Universitas, č. 1, 2003, s. 20-21
8

Češskij lingvist Boguslav Gavranek (k 100-letiju so dnja roždenija)

Kondrašov, Nikolaj A., in: Russkij jazyk v škole (Moskva), 80, č. 2, 1993, s. 109-112
9

B. Havránek a teorie vyučování českému jazyku

Čechová, Marie, in: Slavica Pragensia, 34, 1990, s. 179-190
10

Významné jubileum [k 65. výročí narození B. Havránka]

Daneš, František, in: Literární noviny, 7, č. 5, 1958, s. 2