Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Havel, Václav provides 86 hits
1

Václav Havel as a dramatist

Eds. Fuklač, Jiří Brno 2002
2

Na Havlovo náměstí si lidé ještě nezvykli

PUR, in: Metro (Praha), č. 187, 2017, s. 3, (5. 10.)
3

Tekst wizualny i jego interpretacja (na przykladzie poezji konkretnej Vaclava Havla)

Dąbrowska, Elżbieta, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 75-90.
4

Język "Listów do Olgi"Václava Havla

Hornik, Joanna, in: Slavia Occidentalis, 51, 1994, s. 35-41
5

Havlovi příznivci mu chtějí jeho uličku vychodit

Šenkýř, Miloš, in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 220, 2013, s. 6, (20. 9.)
6

Radní Havlovu uličku chtějí

ČTK, in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 278, 2013, s. 4, (29. 11.)
7

Havlovo náměstí? Litomyšl čeká spor o název

Ťopek, Martin, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 25, 2014, (13. 2.)
8

The ordering of events introduced by Czech až and než

Janda, Laura A., in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 340-356
9

Komplementarność, gatunek - styl funkcjonalny (na przykładzie przemówień Václava Havla)

Damborský, Jiří, in: Rozwarstwienie stylistyczne języków słowiańskich : Style funkcjonalne i stylizacje literackie. 2. międzynarodowa konferencja naukowa Katowice-Bytków, 24-25.05.1996, Opole, Wydzial Fil. Uniw. Śląskiego 1996
10

Jedna z budov europarlamentu nese Havlovo jméno

ČTK, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 28, č. 155, 2017, s. 8, (7. 7.)