Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Gogol, Nikolaj Vasiljevič provides 16 hits
1

Meždometija v romane Mertvyje duši N. V. Gogolja

Čarkič, Miloslav Ž., in: Litteraria humanitas 15 : N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví), Brno, Tribun EU ; 2010, s. 61-75.
2

N. V. Gogol v českých překladech

Vychodilová, Zdeňka, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 25-31
3

Interjections in the novel Dead souls by N. V. Gogol

Čarkić, Alma, in: Litteraria humanitas 15 : N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví), Brno, Tribun EU ; 2010, s. 49-60
4

K probleme perevoda russkich antroponimov na češskij jazyk

Vasil'jeva, Jelena, in: Opera Slavica, 21, č. 3, 2011, s. 11-21
5

Problema ustarevanija perevoda chudožestvennych proizvedenij

Aartolachti, Tujja, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 93-103.
6

Několik poznámek k překladu religiózní literatury

Vychodilová, Zdeňka, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 247-251.
7

Nacional'no charakterističeskaja leksika "ukrainskich proizvedenij"N. Gogolja v češskich perevodach

Palamarčuk, Ol'ha L., in: Opera Slavica, 4, č. 2, 1994, s. 31-39
8

Semantika antroponimov v proizvedenijach N. V. Gogolja i problema ich perevoda na češskij jazyk

Vasil'jeva, Jelena, in: Litteraria humanitas 15 : N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví), Brno, Tribun EU ; 2010, s. 431-440.
9

Corpus-based analysis of lexico-grammatical patterns (on the corpus of letters of N. V. Gogol)

Khokhlova, Maria; Zakharov, Victor, in: NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research [NLPCorp] : = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum. Fifth International Conference Smolenice, Slovakia, 25-27 November 2009. Proceedings, Brno, Tribun ; 2009, s. 211-216
10

Nepokořené slovo aneb K některým paralelám v žánrově stejných textech N. V. Gogola a O. Zabužkové

Lendělová, Věra, in: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003, Brno, MU 2004, s. 309-314