Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Gerov, Najden provides 5 hits
1

Konservativna li orfografija slovarja Najdena Gerova?. Slovar' Najdena Gerova kak zerkalo vremeni

Gladkova, Hana, in: Najden Gerov v istorijata na bălgarskata nauka i kultura : Materiali ot Nacionalnata konferencija s meždunarodno učastie, 13-15 noemvri 2000, Sofija, Sofija, Akad. izd. "Prof. Marin Drinov" 2002, s. 41-55
2

Kategorie gramatického rodu substantiv v bulharštině. Na materiále slovníku Najdena Gerova ve srovnání s dalším rozvojem bulharštiny

Gulová, Hana Praha 1988
3

Dielo Antona Bernoláka a Najdena Gerova v kontexte dejin

Sedláková, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 843-847.
4

Nomina agentis i nomina actoris v "Češko-nemskija rečnik"na Jozef Jungman i v "Rečnika na bălgarskija ezik"na Najden Gerov (kratăk pregled)

Makedonska, Emilija, in: Najden Gerov v istorijata na bălgarskata nauka i kultura : Materiali ot Nacionalnata konferencija s meždunarodno učastie, 13-15 noemvri 2000, Sofija, Sofija, Akad. izd. "Prof. Marin Drinov" 2002, s. 283-286
5

Jména činitelská a konatelská (J. Jungmann a N. Gerov)

Makedonska, Emilija Sofija 2000