Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Garvin, Paul L provides 10 hits
1

Vzpomínka na Paula L. Garvina

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 70-72
2

Paul L. Garvin a česká jazykověda

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 78-79
3

In memory of professor Paul L. Garvin

Panevová, Jarmila, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 49-51
4

Za Paulem L. (Pavlem) Garvinem

Vrhel, František, in: Český lid, 81, č. 4, 1994, s. 336
5

In memory of Paul Garvin

bez autora, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 61, 1994, s. 100
6

[ Diskusní příspěvek k ref. P. L. Garvina, The role of function in linguistic theory, ib., s. 287-290]

Daneš, František, in: Actes du Xe congrès international des linguistes 1. Bucarest, 28 août - 2 septembre 1967, Bucarest, Éd. de L'Académie de la République socialiste de Roumanie ; 1969, 290 s.
7

Paul Garvin, 1919-1994: An obituary of an excellent (socio)linguist and old good friend

Daneš, František, in: International Journal of the Sociology of Language (Berlin), č. 118, 1996, s. 205-207
8

Paul L. Garvin: theory, method and the process of linguistic analysis

DuBartell, Deborah, in: Setkání s češtinou : Sborník z konference Setkání s češtinou konané v Praze 6.-7. září 2001, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2002, s. 13-21
9

55 let po Garvinovi: čeština a standardní průměrná evropština

Giger, Markus, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 58-66.
10

Jazyková kultura dnešních dní

Uspoř. Kuldanová, Pavlína Ostrava 2002