Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Ezop provides 4 hits
1

Datace prvního překladu Ezopových bajek

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
2

On the origin of English animal idioms

Vokáčová, Jana, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 290-294
3

Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi

K vyd. připrav., slovníčkem, vysv., ed. pozn. a textově krit. pozn. opatř. Petrů, Eduard Brno 1999
4

Humanistické hláskosloví a Ezopovy Fabule v překladu Jana Akrona Albína

Nováková, Alena, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 106-120