Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Cimrman, Jára provides 6 hits
1

Vlastní jména jako prostředek mystifikace

Dvořáková, Žaneta, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 1, 2011, s. 174-183
2

Jára Cimrman a jazyk český

Cravens, Craig, in: Přednášky a besedy ze 43. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 43], Brno, MU ; 2010, s. 7-8
3

Cimrman anglicky: zajíc místo husy

Urban, Pavel, in: Metro (Praha), č. 74, 2016, s. 9, 18.4.2016
4

Cimrmani v kontextu postmoderny

Bartůňková, Jana; Zeman, Jiří, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 222-229
5

Dialogické interpretace

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana Praha 2015
6

"Also: Nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti

Mareš, Petr Praha 2003