Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Chanovský, Albert provides 6 hits
1

Necrologium P. Albrechta Chanovského

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 168
2

Elogium P. Alberta Chanovského v Menologiu S. J

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 100-104
3

Albert (Vojtěch) Chanovský a jeho Správa křesťanská

Jaklová, Marie, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 83-91
4

Jazyk a styl českých kázání Alberta (Vojtěcha) Chanovského

Jaklová, Alena, in: K jazyku a stylu českých barokních textů 2 [JazStČBar 2] : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 47-61
5

Jazyk a styl českých barokních textů A. Chanovského a O. F. de Waldta

Jaklová, Alena, in: Wiener slavistisches Jahrbuch, 46, 2000, s. 257-270
6

K jazykové stránce českých barokních textů, zejména kázání

Jaklová, Alena, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 291-305