Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Bartoněk, Antonín provides 12 hits
1

Rozloučení s Antonínem Bartoňkem, emeritním profesorem Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Urbanová, Daniela, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 7-13
2

Rozloučení s Antonínem Bartoňkem, emeritním profesorem Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Urbanová, Daniela, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 7-13
3

Bibliografický soupis prací prof. Antonína Bartoňka

Radová, Irena, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 5-19
4

Bibliografický soupis prací prof. Antonína Bartoňka

Urbanová, Daniela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 40, č. E 36, 1994, s. 7-22
5

Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (29. 10. 1926 - 30. 5. 2016)

red., in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 1, 2016, s. 149
6

Antonín Bartoněk (29. 10. 1926 - 30. 5. 2016)

Blažek, Václav, in: Auriga, 59, č. 1, 2017, s. 69-87
7

Bibliografický soupis publikací prof. Antonína Bartoňka

Žáková, Anna; Žáková, Marie, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 15-37
8

Bibliografický soupis publikací prof. Antonína Bartoňka

Žáková, Anna; Žáková, Marie, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 15-37
9

Palaeograeca et Mycenaea. Antonino Bartoněk quinque et sexagenario oblata

Brno 1991
10

Antonio Bartoněk artis grammaticae aestimatori doctissimo

in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 21-22