Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for školy střední provides 248 hits
1

5 plus 9. Soubor přijímacích zkoušek z českého jazyka a kulturně-historického přehledu určený žákům 5. a 9. tříd škol základních, obecných i občanských

Vaculíková, Jana; Kvirenc, Jan Praha 1996
2

Maturita z češtiny. Příprava pro studenty a pedagogy k maturitě i k přijímacím zkouškám na vysokou školu

Hoznauer, Miloš Praha 1995
3

Deutsch 2000 aneb Znáte 2000 nejužívanějších slov v němčině?

Uvíra, Rudolf Dubicko 2002
4

Deutschland für dich. Bilaterales Landeskundeprogramm Tschechien-Deutschland (Bonn, Inter Nationes 1998)

Houska, Leoš, in: Cizí jazyky, 42, č. 5-6, 1998-99, s. 107
5

K práci s textem, zvláště na střední škole

Kvítková, Naděžda, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 3-4, 1999-2000, s. 62-66
6

Problematika vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku

Žofková, Hana, in: Cizí jazyky, 45, č. 5, 2001-02, s. 152-154
7

Český jazyk a literatura v pilotní verzi Rámcového programu gymnaziálního vzdělávání

Holasová, Táňa, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 1, 2004-05, s. 9-14
8

Školní sešity na středních školách v letech 1918-1939 (příspěvek k historii vyučování českému jazyku 2)

Šmejkalová, Martina, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 3, 2004-05, s. 125-130
9

Pojetí vyučování českému jazyku na různých typech středních škol v letech 1918-1939

Šmejkalová, Martina, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 227-231
10

Usnesení odborné komise pro přípravu učebních osnov českého jazyka a literatury pro gymnázia

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 40, č. 6, 1989-90, s. 221