Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for školství provides 11 hits
1

Diglossie im Schulwesen in Böhmen nach 1848

Newerkla, Stefan Michael, in: Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848 [Sprachenfrage...] : Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums vom 24. bis 25. April 1997, Ústí n. Labem, UJEP ; 1998, s. 167-199
2

Nepřekládejte školy doslovně

Konopásková, Anna, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 12.5.2006
3

Odvrácená tvář habsburských jazykových zákonů v Čechách

Newerkla, Stefan Michael, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 233-253
4

Sprachenpolitik in den bömischen Ländern im Bildungsbereich als Instrument nationaler Desintegration

Brix, Emil, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 47-59
5

Jazyková otázka v kultúrnej emancipácii Slovákov v druhej polovici 19. storočia

Podrimavský, Milan, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 131-145
6

Zrádná slova ve francouzštině a češtině z oblasti školství

Priesolová, Janka, in: Cizí jazyky, 58, č. 1, 2014-15, s. 22-30
7

Lexikální interference ve sféře vzdělávání

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 59, č. 1, 2015-16, s. 21-28
8

Lexikálne úskalia zo školského prostredia

Barranová, Elena, in: Cizí jazyky, 53, č. 1, 2009-10, s. 25-27
9

Škola 1, 2, 3, 4, 5

Hlavičková, Vlasta Vanišová, Zuzana, in: Cizí jazyky, 46, č. 1, 2, 3, 4, 2002-03, s. 1-4 příl
10

Sprache und Gerechtigkeit im Unterrichtswesen

Burger, Hannelore, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 33-46