Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for členy provides 86 hits
1

Il rapporto fra la funzione sintattica e la posizione lineare degli elementi della frase

Uhlířová, Ludmila Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 403-421
2

Gramatická a informační struktura věty

Uličný, Oldřich, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 91-94
3

Doplněk rozvitý doplňkem

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 3-4, 2001-02, s. 92
4

K otázce větných členů

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 38, č. 4, 1977, s. 281-288
5

Zum grammatischen Status des Artikels. Nullartikel vs. Artikellosigkeit

Pilarský, Jiří, in: Jahrbuch der ungarischen Germanistik (Bonn), 2004, s. 221-240
6

Précis de syntaxe française

Le Querler, Nicole Caen 1994
7

Syntax moderní angličtiny. Větné členy

Nosek, Jiří Praha 1987
8

Ke klasifikaci přívlastku v ruštině

Skácelová, Jana, in: Rossica Olomucensia, 39, 2001, s. 101-107
9

Nullartikel vs. Artikellosigkeit aus beschreibender und kontrastiver Sicht

Pilarský, Jiří, in: DPG im Kreuzfeuer : Akten der internationalen Linguistenkonferenz, Dresden, Niesse ; 2009, s. 101-119
10

AAA-Interaktion: Wie das Artikelwort mit dem Adjektiv im Attribut korrelliert

Valdrová, Jana, in: Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes [GrSPW] : Ihre Erforschung und Vermittlung, Wissner 2011, s. 185-194