Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čeština znaková provides 114 hits
1

Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikace tvaru ruky

Macurová, Alena; Vysuček, Petr, in: Speciální pedagogika, 15, č. 4, 2005, s. 22-35
2

Poznáváme český znakový jazyk. Poznámky k vyjadřování mnohosti

Macurová, Alena; Petříčková, Jana, in: Speciální pedagogika, 14, č. 2, 2004, s. 107-126
3

Specifika tlumočení pro neslyšící studenty na vysokých školách

Dingová, Naďa, in: Tlumočení - překlad, 23, č. 105, 2012, s. 8 [3030]
4

Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk

Hudáková, Andrea; Nováková, Radka, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 2, 2016, s. 115-125
5

Obrázkové karty se znakovou řečí

Lachman, A.; Daněk, Z. Praha 1996
6

Tlumočník - pedagog. Komunikace na Střední zdravotnické škole pro sluchově postižené v Berouně

Kafková, Andrea, in: Speciální pedagogika, 7, č. 1, 1997, s. 26-37
7

Znakovaná čeština

Hudáková, Andrea, in: Ve světě sluchového postižení : Informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem, Praha, Stř. rané péče Tamtam 2005, s. 20-21
8

Poznáváme český znakový jazyk 4. Vyjadřování času

Macurová, Alena, in: Speciální pedagogika, 13, č. 2, 2003, s. 89-98
9

Poznáváme český znakový jazyk 3. Tvoření tázacích vět

Hronová, Anna, in: Speciální pedagogika, 12, 2002, s. 113-123
10

Dva jazyky - dvě kultury

Hudáková, Andrea; Myslivečková, Radka, in: Ve světě sluchového postižení : Informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem, Praha, Stř. rané péče Tamtam 2005, s. 22-25