Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čeština banátská provides 30 hits
1

Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě

Štěpánek, Václav, in: Národopisná revue, 13, č. 1, 2003, s. 3-10
2

Nepoznaná místa našich krajanů

Votava, Přemysl, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 2003, 27.1.2003
3

Šest českých ostrovů v Banátu

Šupová, Tereza, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 13.12.2006
4

Češi v cizině. Sv. 5. České vesnice v rumunském Banátě

Jech, Jaromír; Secká, Milena; Scheufler, Vladimír; Skalníková, Olga Praha 1992
5

Příběh české krajiny v Rumunsku

Klvač, Pavel, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 102-112.
6

Václav Pieček, krajan z rumunského Banátu

Cabalka, Jan, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 9.10.2000
7

kpc0725444. Přezdívky v Bigăru: příspěvek k antroponymii česky mluvící vesnice v jihorumunském Banátu

Salzmann, Zdeněk, in: Naše řeč, 76, č. 3, 1993, s. 146-156
8

Mezi Čechy v rumunském Banátě

Dunajová, Alena, in: Národopisná revue, 13, č. 1, 2003, s. 42-48
9

České škole v Banátu mizí žáci

in: Haló noviny (Praha), 2006, 13.11.2006
10

Tschechen im rumänischen Banat

Fischer, Gero, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 49, 2003, s. 203-218