Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čas provides 288 hits
1

The relative meaning of tense

Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Time in Languages, Praha, Center for Theoretical Study 1995, s. 62-71
2

Absolutní a relativní čas v souvětí a vazbách přechodníkových

Panevová, Jarmila, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1121-1125
3

Kdy začne budoucnost?

Tahal, Karel, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 81-85
4

Algumas considerações acerca dos empregos do pretérito perfeito composto portugês

Jabłonkowa, Edyta, in: Romanica Olomucensia, 15, 2005, s. 125-132
5

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en español

Veselá, Jana, in: Romanica Olomucensia, 21, č. 2, 2009, s. 141-152
6

Relativní časy v češtině

Holmanová, Marta, in: Na Kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze : VII. Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów Radków 28-29 III 2008, Nowa Ruda, Wyd. Maria 2009, s. 123-128
7

La sentenza italiana: alcune considerazioni sui rapporti temporali

Pronińska, Aleksandra, in: Études romanes de Brno, 30, č. 1, 2009, s. 7-14
8

Čas v jazyce a textu

Čmejrková, Světla, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 12-18
9

Chápání času v mateřském jazyku. (Dílčí úkol grantu MŠMT 2-I-1/2-92 "Psychologicko-pedagogický výzkum učiva a učení žáků základní školy")

Holubář, Zdeněk; Háková, Eva, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C : Ústav jazyků a humanitních studií. 1 (1995), Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice ; [1995], s. 67-70.
10

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98