Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čas provides 288 hits
1

Absolutní a relativní čas v souvětí a vazbách přechodníkových

Panevová, Jarmila, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1121-1125
2

The relative meaning of tense

Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Time in Languages, Praha, Center for Theoretical Study 1995, s. 62-71
3

Relativní časy v češtině

Holmanová, Marta, in: Na Kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze : VII. Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów Radków 28-29 III 2008, Nowa Ruda, Wyd. Maria 2009, s. 123-128
4

La sentenza italiana: alcune considerazioni sui rapporti temporali

Pronińska, Aleksandra, in: Études romanes de Brno, 30, č. 1, 2009, s. 7-14
5

Kdy začne budoucnost?

Tahal, Karel, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 81-85
6

Algumas considerações acerca dos empregos do pretérito perfeito composto portugês

Jabłonkowa, Edyta, in: Romanica Olomucensia, 15, 2005, s. 125-132
7

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en español

Veselá, Jana, in: Romanica Olomucensia, 21, č. 2, 2009, s. 141-152
8

Czy czasy gramatyczne są wykładnikami czasów?

Karolak, Stanisław, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 46-57
9

K času ve slovanských pohádkách o zvířatech

Bogoczová, Irena, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 444-448
10

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98