Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Černín z Chudenic, Humprecht Jan provides 6 hits
1

Syntaktická stavba pozdněhumanistické korespondence. Dopisy Zuzany Černínové z Harasova a jejího syna Humprechta Jana Černína z Chudenic

Borovská, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 50, č. A 49, 2001, s. 177-190
2

Frazeologie korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic

Stěpanova, Ludmila, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 99-109
3

Pozdněhumanistická čeština: styl epistolární. Korespondence Zuzany Černínové s jejím synem Humprechtem

Borovská, Hana, in: Flores scholarium : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 22.-23. 3. 1999, Brno, MU ; 1999, s. 127-144
4

Jazyk a korespondence Humprechta Černína z Chudenic a Zuzany Černínové z Harasova

Borovská, Hana Brno 2013
5

Expresivita a emocionalita pozdněhumanistické korespondence

Borovská, Hana, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 75-88
6

Cesta Zuzany Černínové ke katolickému baroku

Hubáček, Josef, in: Studia Comeniana et historica, 38, č. 80, 2008, s. 74-88