Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vlastní jména v textech a kontextech provides 28 hits
1

Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století

Kroča, David, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 164-169
2

Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého Miráklu

Chocholatý, Miroslav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 170-175
3

Rudolf Šrámek a onomastika

Minářová, Eva, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 9-11
4

Profilovanie komponentov onomastiky ako vedy na základe fungovanie oným v texte a kontexte

Odaloš, Pavol, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 15-32
5

Socioonomastické aspekty volby a zápisu standardizovaných proprií do oficiálních textů

Knappová, Miloslava, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 33-39
6

Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva

Valentová, Iveta, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 40-46
7

Poznámky k tzv. mikrostrukturním vztahům v onymii

Lábus, Václav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 47-52
8

Nové tendence v současné antroponymii

Pastyřík, Svatopluk, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 55-60
9

Kolokace vlastních jmen

David, Jaroslav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 61-65
10

Volba rodného jména v kontextu proměn společenského klimatu českých zemí po r. 1945

Bláha, Ondřej, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 66-73