Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Slavica Slovaca provides 75 hits
1

K otázce invariantu a variant v lexikální sémantice

Filipec, Josef, in: Slavica Slovaca, 5, 1970, s. 272-280
2

Osobní jména v "Černé neboli smolné knize rokycanské"z let 1573-1630

Nováková, Marie, in: Slavica Slovaca, 6, 1971, s. 76-87
3

Za Věrou Petráčkovou

Skladaná, Jana, in: Slavica Slovaca, 34, č. 2, 1999, s. 164
4

Jubileum profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Slavica Slovaca, 39, č. 1, 2004, s. 79
5

Über westslavische Toponyme mit dem Suffix -ar

Eichler, Ernst, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 112-115
6

Vztah významových struktur lexémů a jejich kontextových oblastí v jedno- a dvojjazyčné lexikální zásobě

Filipec, Josef, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 116-121
7

"Zákonitosť jednotlivého"v slovanskej lexike

Furdík, Juraj, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 122-127
8

K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu

Němec, Igor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 146-151
9

Kvantifikující aspekty v onomastice

Šrámek, Rudolf, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 166-171
10

Die Verfassungsterminologie der frühmittelalterlichen Slawenherrschaften

Katičić, Radoslav, in: Slavica Slovaca, 31, č. 1, 1996, s. 3-26