Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Slavica Pragensia provides 168 hits
1

Úvodní slovo

Martínek, František; Česká, Jana, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 7
2

Převážně o jazyce politiky

Novák, Pavel, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 69-71
3

Hledání národní identity a spisovný jazyk

Heřman, Sáva, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 72-74
4

"Rejtélyes"szavak Földeáktól Prágáig

Bredár, Gyula, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 75-79
5

Betekintés a szertelen szavak világába

Mokány, Sándor, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 80-86
6

A frazémák jelentéstani vizsgálatának módszertanához

Juhász, József, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 87-91
7

Typ jazyka a projevy fatických poruch v morfologii a syntaxi

Lehečková, Helena, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 92-97
8

Onomatopoická slovesa ve finštině

Lindroos, Hilkka A., in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 98-103
9

Estetické hodnoty a krása jazyka románu Viktora Fischla Kuropění

Hanko-Břízová, Ludmila, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 210-213
10

Prvi Slovenski pravopis v luči časa njegovega nastanka

Honzak-Jahič, Jasna, in: Slavica Pragensia, 36, 1996, s. 11-19