Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Numismatické listy provides 10 hits
1

Pražský groš 1538 s chybným opisem

Vorel, Petr, in: Numismatické listy, 47, č. 4, 1992, s. 106
2

Dokládají hláskové změny na českých denárech styk mezi mincovnami?

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 52, č. 1, 1997, s. 8
3

Filologický názor na kazaňskou minci

Konzal, Václav, in: Numismatické listy, 54, č. 4, 1999, s. 112-113
4

Lingvistický rozbor textu +VACLAV./// CN/Z.-P // AGA //// VITA

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 54, č. 4, 1999, s. 120-121
5

Jméno Bolizlav na českých a polských denárech v kulturních a historických souvislostech

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 53, č. 1, 1998, s. 3-7
6

Nejstarší denáry Boleslava I. z jazykového hlediska

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 47, č. 5-6, 1992, s. 129-133
7

Metoda interpretace textů na českých denárech z hlediska jazykovědy

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 50, č. 5-6, 1995, s. 132-133
8

K problematice teček v písmenech na mincích denárového období

Paukert, Josef, in: Numismatické listy, 56, č. 5-6, 2001, s. 131-138
9

Projevy slovanské vzdělanosti v textech českých a polských denárů z přelomu 10. a 11. století

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 56, č. 5-6, 2001, s. 142-154
10

K interpunkci na českých denárech 10. století

Paukert, Josef, in: Numismatické listy, 57, č. 5-6, 2002, s. 136-144