Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Linguistica Brunensia provides 184 hits
1

Balkano-románské jazyky: lexikostatistický test

Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012
2

Dodatek k soupisu prací Vladimíra Šaura

Valčáková, Pavla, in: Linguistica Brunensia, 63, č. 1, 2015, s. 99
3

70. narozeniny prof. PhDr. Zdenky Rusínové, CSc

Osolsobě, Klára, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 236
4

Zdravice profesoru Miroslavu Greplovi k osmdesátinám

Večerka, Radoslav, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 240
5

Za Ludmilou Pacnerovou

Šarapatková, Žofie, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 243
6

O indoevropském slovu "ječmen"

Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 61, č. 1-2, 2013, s. 33
7

Šedesát let vydávání odborného periodika Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Křístek, Michal, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 233
8

K původu a fungování staročeského supina

Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej; Dufková, Kristýna, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 5-15
9

Labe - k pramenům hydronyma

Bichlmeier, Harald; Blažek, Václav, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 17-28
10

Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

Navrátilová, Olga, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 29-43