Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Acta onomastica provides 674 hits
1

Úvodem k 36. ročníku českého onomastického časopisu

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 7-8
2

Šmilauerův odkaz české onomastice

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 9-11
3

Stále živá spomienka a trvalý vzor

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 12
4

Skromná velikost. (Za Vladimírem Šmilauerem.)

Marvan, Jiří, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 13-15
5

Vladimír Šmilauer a toponomastika. (Přednáška v Kruhu přátel českého jazyka v Praze dne 29. 11. 1995.)

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 16-26
6

Hypokoristika v oblasti slezských nářečí. (Podoby užívané při oslovování v komunikaci mezi kamarády)

Bayerová, Naděžda, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 27-30
7

Známe pramen Sázavy?

Boháč, Pavel, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 31-37
8

Přínos jazykovědy k dějinám osídlení českých zemí

Boháč, Zdeněk, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 38-41
9

K výskytu jmen z eposu o Tristanovi a Isoldě ve středověkých a raně novověkých Čechách

Bok, Václav, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 42-47
10

Jonasz, Jona

Breza, Edward, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 48-50