Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Česká literatura provides 334 hits
1

Bohemistika v Institutu slavistiky Univerzity Řezno

Koschmal, Walter, in: Česká literatura, 45, č. 4, 1997, s. 339
2

Názory Jiřího Flaišmana nejsou v souladu s naším postojem a edičním řešením Spisů Vladimíra Holana

Justl, Vladimír; Chalupa, Pavel, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 334
3

Nálezová zpráva o objevu filatelistické povídky Františka Langera

Havránková, Marie, in: Česká literatura, 53, č. 5, 2005, s. 763
4

Textologická studie ke kázání údajně Husovu

Daňhelka, Jiří, in: Česká literatura, 40, č. 1, 1992, s. 25-36
5

Hrabalova poetika "zapisovatele"

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 115-145
6

USA jako prostor utopických projekcí Ladimíra Klácela

Papoušek, Vladimír, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 160-170
7

( V)Nislav, Běla a počátky českého daktylu

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 171-180
8

Pražská škola a poststrukturalismus

Doležel, Lubomír Kaiser, Petr, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 451-472
9

Básník Stanislav Zedníček

Zachová, Alena, in: Česká literatura, 43, č. 5, 1995, s. 537-543
10

Výzkumy struktury textu - nový zdroj inspirace ve stylistice

Dobrzyńska, Teresa Havránková, Marie, in: Česká literatura, 43, č. 6, 1995, s. 572-587