Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slovenština provides 2643 hits
61

Štylistika. 3., uprav. vyd

Mistrík, Jozef Bratislava 1997
62

Zo slovenskej skladby

Nižníková, Jolana Prešov 1994
63

Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine

Sabol, Ján; Zimmermann, Július Ved. red. Horecký, Ján Prešov 1994
64

Frazeologický fond slovenčiny v predspisovnom období

Skladaná, Jana Bratislava 1993
65

Mapa slovenskej gramatiky

Lipková, Mária Dubicko 1996
66

Zrod novodobej slovenskej kultúry

Hamada, Milan Bratislava 1995
67

Slová z hlbín dávnych vekov

Skladaná, Jana Bratislava 1999
68

Souhrn slovenskej gramatiky

Julišová, Marta Praha 2000
69

Beginning Slovak. A course for the individual or classroom learner

Swan, Oscar E.; Gálová-Lorinc, Sylvia Columbus 1991
70

Terénne názvy z Muránskej doliny

Krško, Jaromír Banská Bystrica 2001