Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Sémiotika. Obecná sémantika provides 859 hits
61

La hiérarchie dans le modèle des graphes conceptuels de Sowa

Lima, Ronaldo, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 523-530
62

Les relations et les concepts dans les réseaux sémantiques

Borges De Faveri, Cláudia, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 531-537
63

Kategorie centrum a periferie v kognitivní gramatice

Balowski, Mieczysław, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 22-26
64

Svět dorozumívání (řeči) a svět předmětné skutečnosti (věcí)

Koblížek, Vladimír, in: Prométheus (Hradec Králové), 4, č. 17, 2000, s. 11-17
65

Perspektiven einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Semantik: eine Auseinandersetzung mit V. V. Nalimov

Bittnerová, Dana, in: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität (München), 2, 1996, s. 37-65
66

Fakt, slovo, znak. Pět tezí ke vztahu sémiologie a historie

Beneš, Zdeněk, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 21-29.
67

Několik poznámek k problematice ikonicity

Sládek, Ondřej, in: Česká literatura, 53, č. 6, 2005, s. 820-824
68

Variables in natural language: where they do come from?

Peregrin, Jaroslav, in: Variable-Free Semantics, Osnabrück, Secolo ; 2000, s. 46-65
69

Význam: věc, iluze nebo obojí?

Švandová, Blažena, in: Filosofický časopis, 47, č. 6, 1999, s. 901-913
70

A hybrid logic formalization of information structure sensitive discourse interpretation

Kruijff, Geert-Jan M.; Kruijff-Korbayová, Ivana, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'01] : 4th International Conference, TSD 2001, Železná Ruda, Czech Republic, September 11-13, 2001. Proceedings, Berlin, Springer ; 2001, s. 31-38