Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Sémiotika. Obecná sémantika provides 859 hits
51

Bachtinskaja semiotika i moskovsko-tartuskaja škola

Gržibek, P., in: Lotmanovskij sbornik, Moskva, 1995, s. 240-259
52

Význam, reference a smysl z hlediska fungování a interpretace fikčního světa

Bílek, Petr A., in: Česká literatura, 50, č. 5, 2002, s. 453-488
53

Le fonctionnement synallagmatique du signe lexical

Šabršula, Jan, in: Langue - Communauté - Signification : Actes du 25ème Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Berlin, 2002, s. 245-248
54

Dynamic semantics with choice functions

Peregrin, Jaroslav; Heusinger, Klaus von, in: Context-Dependence in the Analysis of Linguistic Meaning 1 : Proceedings of the 1995 workshops in Prague and Bad Teinach, Stuttgart, Univ. Stuttgart ; 1997, s. 329-354
55

Interpretace jako sféra vstřícnosti

Koťátko, Petr, in: Kritický sborník, 19, 1999-2000, s. 32-41
56

"Vágně o vágní vágnosti"

Slouková, Danica, in: Vágnost, věda a filosofie, Praha, Filosofia ; 2003, s. 72-83
57

Význam dialogu vědy se společností

Tondl, Ladislav, in: Společenské hry : Analytický přístup, Dobrá Voda, Aleš Čeněk ; 2003, s. 31-48.
58

Dvě úrovně sémantiky

Peregrin, Jaroslav, in: Filosofický časopis, 51, č. 4, 2003, s. 547-565
59

Putnam o výrazech pro přírodní druhy

Koťátko, Petr, in: Filosofický časopis, 51, č. 6, 2003, s. 999-1005
60

Deskripce a reference

Koťátko, Petr, in: Organon F (Bratislava), 4, č. 2, 1997, s. 117-136