Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Contacts of Czech with Slavonic languages provides 3284 hits
51

O slove sranda a jeho odvodeninách

Považaj, Matej, in: Kultúra slova, 29, č. 1, 1995, s. 54
52

Valeriána lekárska či kozlík lekársky?

Považaj, Matej, in: Kultúra slova, 29, č. 2, 1995, s. 88-89
53

Dva bohemizmy z éteru

Ondrejovič, Slavo, in: Kultúra slova, 29, č. 2, 1995, s. 92-93
54

Je polština "jazykem šišlavým"?

Pösingerová, Kateřina, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 47-48
55

Wliwy čěskeho kulturneho žiwjenja dźewjeçdźesatych lět 19. lětstotka na serbske pismowstwo

Völkel, Měrćin, in: Lětopis, 42, č. 1, 1995, s. 22-28
56

Aby i Čechové písem i kněh našich užívati mohli: 300 rokov slovenskej jazykovedy

Ďurovič, Ľubomír, in: Mosty (Bratislava), 5, č. 7, 1996, s. 4-5
57

Tvornost razmerja med slovenskim in češkim jezikoslovjem 20. stoletja

Vidovič-Muha, Ada, in: XXXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.6.-13.7.1996, Ljubljana, 1996, s. 77-85
58

Nagrobki jako źródło badań polszczyzny cieszyńskiej

Klimsza, Halina, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 63-67.
59

O kategorii neurčenosti v bulharštině a v češtině (příspěvek ke konfrontaci)

Uhlířová, Ludmila, in: Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici : Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov, Sofija, Akademično slavistično družestvo ; 1997, s. 102-106
60

Njakoi beležki văv vrăzka săs statuta na razgovornata raznovidnost v češkija i bălgarskija ezik

Gladkova, Hana, in: Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici : Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov, Sofija, Akademično slavistično družestvo ; 1997, s. 147-152