Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for neslyšící provides 288 hits
41

Odezírání u sluchově postižených

Janotová, Naděžda Praha 1999
42

Paedagogica specialis 20. Zborník katedry špeciálnej a liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Bratislava 1999
43

Relations of language and thought. the view from sign language and deaf children

Marschark, Mark; Siple, Patricia New York 1997
44

Vizuální oblasti zájmu při sledování znakového jazyka

Zatloukal, Petr; Švachula, Zdeněk; Bernas, Martin, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 2, 2011, s. 61-64
45

...protože já bavím spolu vypravovat. Komunikace v dopisech českých neslyšících

Macurová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 23-33
46

Komunikace neslyšících: možnosti, které čekají

Macurová, Alena, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 137-142.
47

Neslyšící: Nová jazyková menšina?

Bochníčková, Dita, in: Týden (Praha), 1995, 23.1.1995
48

Čeština a čeští neslyšící

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 3, 1994, s. 175-177
49

Češtinu mohou studovat i neslyšící

in: Metro (Praha), 1998, 4.3.1998
50

K výuce angličtiny neslyšících studentů

Janáková, Daniela, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 18-19