Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace provides 4008 hits
41

Jak se žáky komunikovat beze slov

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 26-28
42

Neverbální komunikace a zdvořilost. (Několik příležitostných poznámek.)

Jarošová, Helena, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 57-59
43

Tzw. czysta lingwistyka a badania komunikacji językowej (dwa nurty lingwistyczne, dwa ujęcia problematyki języka)

Madecki, Roman, in: Polonica 1997 : Sborník příspěvků z 6. konference polonistů České republiky, Ostrava 19.-20. 11. 1999, Ostrava, OU ; 1999, s. 45-50
44

Rozvíjanie komunikačných schopností v malých skupinách

Čepelová, Anna, in: Acta Academica Karviniensis, č. 2, 1999, s. 14-21
45

Ke komplexnosti teorie jazykové komunikace

Kraus, Jiří; Průcha, Jan, in: Zpravodaj pro útvary vědec. informací, č. 2, 1966, s. 25-32
46

Jazykovyje bar'jery v delovom obščenii

Vavrečka, Mojmír, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 119-122.
47

Euroepan Union communication - introduction of a new course focusing on international communication

Heinzová, Kristina, in: Acta Academica Karviniensis, č. 1, 2000, s. 49-52
48

Koloběh života? Lingua et communicatio inter scientiam et educationem

Lepilová, Květuše, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 87-97.
49

K teologii komunikace

Bonnot, Bernard R., in: Teologické texty (Praha), 8, 1997, s. 86-87
50

Jazyk jako nabitá zbraň

Bolinger, Dwight, in: Vesmír, 81, č. 2, 2002, s. 105-108