Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for komunikace provides 4008 hits
31

O potřebě komplexního přístupu k lidské komunikaci

Tondl, Ladislav, in: Tygramatika : Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám, Praha, Dokořán ; 2013, s. 38-50.
32

Deafness, communication and social identity: an anthropological analysis of interaction among parents, teachers, and deaf children in a preschool

Erting, Carol J., in: Komunikace neslyšících : Sociolingvistika. Antologie textů, Praha, FF UK ; 1998, s. 116-124
33

Public relations. Praxe komunikace s veřejností

Němec, Petr Praha 1996
34

Public relations. Zásady komunikace s veřejností

Němec, Petr Praha 1993
35

Komunikace zprostředkovaná www, se zaměřením na webové stránky významných firem v ČR - výzva pro současnou českou lingvistiku

Vydrová, Veronika, in: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie [Odkazy] : Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2010, s. 570-578.
36

Komunikační poruchy při jednání instituce s veřejností

Müllerová, Olga, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 135-140
37

Vztah verbální a neverbální složky komiksu

Mertlíková, Vlasta; Zeman, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 8-13
38

Základní kategorie relací slovních a obrazových projevů (metagenetický model)

Jiroušek, Jan, in: Česká literatura, 43, č. 2, 1995, s. 139-158
39

Komunikace neslyšících: možnosti, které čekají

Macurová, Alena, in: Štylistika neverbálnej komunikácie : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996. Konferencia sa konala na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín, Bratislava, PF Univ. Komenského ; 1997, s. 137-142.
40

The communication with the patient

Mareš, Jiří; Hubková, Věra, in: Preventive Stomatology, 1996, s. 19-32