Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech provides 1336 hits
31

K výstavbě a stylu próz Alexandry Berkové

Němec, Ivan, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 179-182.
32

Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče

Štícha, František, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 188-190.
33

Vyprávěč František Nepil

Kvítková, Naděžda, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 179-182.
34

O jazyce Boženy Němcové

Podhorná, Vlasta, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 179-184.
35

K jazykové stránce dvou povídek Boženy Němcové (Karla, Dobrý člověk)

Koblížek, Vladimír, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 185-190.
36

"Mašíren, marš, án, cvó!"K vícejazyčnosti v literatuře pro děti a mládež

Mareš, Petr, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 212-221
37

Poslední slovesný výkon Boženy Němcové

Janáčková, Jaroslava; Macurová, Alena, in: Česká literatura, 44, č. 1, 1996, s. 3-16
38

K poezii Petra Kabeše

Langerová, Marie, in: Česká literatura, 44, č. 1, 1996, s. 79-88
39

Heterogenní kód současné prózy. Vícejazyčnost textů Sylvie Richterové

Jedličková, Alice, in: Česká literatura, 44, č. 5, 1996, s. 480-498
40

Karel Čapek - a modern storyteller

Doležel, Lubomír, in: On Karel Čapek : A Michigan Slavic Colloquium, Ann Arbor, Univ. of Michigan ; 1992, s. 15-28