Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945) provides 1297 hits
31

Pozabyty sorabistiki přinošk I. J. Hanuša (28. 11. 1812 - 19. 5. 1896)

Urban, Zdeněk, in: Rozhlad, 46, č. 11, 1996, s. 430-432
32

Vilém Mathesius - jedinečný učitel a člověk

Vachek, Josef, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 9-10, 1991-92, s. 208-210
33

Prague School Structuralism

Doležel, Lubomír, in: The John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, Baltimore, The John Hopkins University Press ; 1993, s. 592-595
34

K nedožitým 80. narodeninám profesora Milana Romportla

Ondrejovič, Slavomír, in: Slovenská reč, 66, č. 4, 2001, s. 253-254
35

Roman Jakobson v kontextu české slavistiky 20. let

Zelenka, Miloš, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 161-169
36

Ke 120. výročí narození profesora Františka Chudoby

Franková, M., in: Universitas, č. 2, 1998, s. 29-30
37

Dosud neznámé osudy Jirečkovy korespondence

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. C 43, 1997, s. 129-143
38

Jan Gebauer: Viděl jsem padati, co bych byl rád zachránil. Uplynulo 160 let od narození jedné z největších osobností české kultury 19. století

Valášek, Martin, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 243, 1998, s. 12, 16.10.1998
39

Vilem Mathesius and his linguistic theory

Qian, Jun, in: Foreign Language Teaching and Research, č. 2, 1994, s. 57-61
40

Stanovy spolku "Pražský lingvistický kroužek"(Cercle linguistique de Prague, Prager sprachwissenschaftliche Vereinigung). Dodatek 1

in: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné, Jinočany, H&H ; 1999, s. 93-98