Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for francouzština provides 1624 hits
21

Les fonctions syntaxiques des éléments introducteurs qui et quiconque dans les propositions relatives sans antécédent

Miličková, Ladislava, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 28, č. L 19, 1998, s. 7-15
22

Tázací věty ve francouzských literárních dílech 20. století

Stavinohová, Zdeňka, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 9-10
23

K problematice parafráze v současné francouzštině

Miličková, Ladislava, in: Cizí jazyky, 35, č. 4, 1991-92, s. 111-115
24

Alfa

Šabršula, Jan, in: Cizí jazyky, 37, č. 9-10, 1993-94, s. 388-390
25

Revue Alfa

Šabršula, Jan, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1994, s. 90-95
26

A co korektury?

Straková, Vlasta, in: Cizí jazyky, 37, č. 5-6, 1993-94, s. 226-227
27

Francouzština a regionalismy

Ježková, Slavomíra, in: Časopis pro moderní filologii, 83, č. 2, 2001, s. 98-103
28

Tout - adjectif ou pronom?

Kolmanová, Jana, in: Cizí jazyky, 46, č. 3, 2002-03, s. 102-103
29

Nie je študent ako študent

Baranová, Elena, in: Cizí jazyky, 46, č. 4, 2002-03, s. 131-132
30

Note sur la traduction de "rektor"en français

Brouland, Pierre, in: Cizí jazyky, 46, č. 4, 2002-03, s. 132-133