Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dokumenty provides 30 hits
21

Prezident Beneš v letech 1935-1938. Studie a edice dokumentů

Ed. Vašek, Richard Praha 2008
22

Urkundenregesten zur Tätigkeit des Deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451. Bd. 10: Die Zeit Karls IV. 1372-1378

Bearb. von Rotter, Ekkehard Böhlau Verlag 2014
23

Josef Dobrovský a počátky historické kritiky v Čechách

Bláhová, Marie, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 143-153.
24

Hubert Ripka: Záznamy o rozhovorech s Edvardem Benešem 1939-1944

Hubený, David; Nováčková, Helena; Šťovíček, Ivan, in: Sborník archivních prací, 62, č. 2, 2012, s. 409-490
25

Spisovnost a nespisovnost ve vzdělávacích dokumentech

Holasová, Táňa, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 366-369.
26

Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

Edd. Hojda, Zdeněk Praha 2008
27

Historiografické práce B. Pitra, A. Habricha a G. Lefevra v archivu rajhradského kláštera

Pavelková, Jindra, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 435-447
28

Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczączych Leopolda Jana Szersznika

Wyd. Spyra, Janusz Cieszyn 2014
29

Supplementive clauses in resolution

Dontcheva-Navratilova, Olga, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 43-52
30

Deutsch-russischer Sprachkontakt in Vertragsurkunden Nordwestrusslands

Koškins, Igors, in: Germanoslavica, 21, č. 1-2, 2010, s. 229-235