Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Původ a význam jednotlivých slov a rčení provides 1984 hits
21

Posun v užívání a významu slova viď

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 221-222
22

Zálivgate

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 218-219
23

Čeština vánoční

Čmejrková, Světla, in: Literární noviny (Praha), 5, č. 51-52, 1994, s. 25, (22. 12.)
24

Koledy

ký, in: Haló noviny (Praha), 1994, 23.12.1994
25

K památce zemřelých

Navrátilová, Alexandra, in: Národopisná revue, 8, č. 4, 1998, s. 249-252
26

Termín "tunelování"se dostal do slovníku

Dubský, Josef, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 32, 1998, s. 1., 7.2.1998
27

Ekologie i klika

Patočka, Jakub, in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 225, 1998, s. 22., 17.9.1998
28

Řřř!

Nevečeřal, Ladislav, in: Mladý svět (Praha), 1995, 30.4.1995
29

Slova o slovech

Novotný, Michal, in: Slovo (Praha), 1999, 29.1.1999
30

Virtuální slovo

Ruml, Jiří, in: Lidové noviny (Praha), 1999, 28.1.1999