Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for neslyšící provides 288 hits
11

Psychosocial Aspects of Deafness

Scheetz, Nanci A. Boston 2004
12

Čeština pro neslyšící. Zvýšení kompetence neslyšících ve čtené a psané češtině [CD-ROM]

Macurová, Alena; Othová, Markéta; Prokeš, V.; Vančát, M. Praha 2007
13

Vzdělávání sluchově postižených. Sborník příspěvků k mezinárodní konferenci, Praha 6. – 7. 12. 2006

Praha 2006
14

Sourds, lanuges des signes et cognition: journée autour des travaux de Cyril Courtin

Fulka, Josef, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1-2, 2012, s. 169-170
15

Oči slyší a ruce mluví

Nesnídal, David, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 11, č. 44, 1998, s. 4-6., 30.10.1998
16

Každý potřebuje dobře vyvinutou řeč, i kdyby měla být znaková

Červenková, Anna, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 225, 1998, s. 22., 25.9.1998
17

Miss USA

Homoláč, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 1, 1996, s. 52-53
18

Výchova sluchově postižených dětí. Část 1-3

Potměšil, Miloň, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 2, 3-4, 1999, s. 45-48, 100-102, 230-233
19

Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů

Macurová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 2, 1998, s. 109-112
20

Čtení s porozuměním vyžaduje znalost jazyka

Hudáková, Andrea, in: Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem, Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených ; 1999, s. 25-26