Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for latina provides 1845 hits
11

Česko-latinský slovník starověké i současné latiny. 2., uprav. vyd

Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel Praha 2003
12

L'emploi de licet en latin tardif. Avec des remarques sur sa grammaticalisation

Spěváková, Olga, in: Graecolatina Pragensia, 16-17, 2000, s. 95-114
13

Úděl a útěcha

Nechutová, Jana Heršpice 1995
14

Nápisy v přemyslovském paláci

Bistřický, Jan, in: Umění (Praha), 40, č. 6, 1992, s. 453-456, obr
15

Nejstarší záznamy o počasí v pražském Klementinu a morová epidemie roku 1649

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 8 (1991), 1992, s. 98-113
16

Několik poznámek k vyučování latiny na gymnáziu a jeho perspektivám

Bednaříková, Jiřina, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 70-73
17

Latina jako součást odborné jazykové přípravy na FF UK v Praze

Slabochová, Dana, in: Auriga (ZJKF), 34 (1992), č. 1-3; 35 (1993), č. 1-4, 1995, s. 74-76
18

Neznámá listina na deblínské panství

Jan, Libor, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 3-24
19

Augustiniánský záznam o otevření hrobu moravského markraběte Jošta v roce 1752 a jeho edice

Maráz, Karel, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 2, 1998, s. 393-406
20

Misogloti na studiích a po nich

im, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 85