Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for interview narativní provides 17 hits
11

An Auto/biographical Approach to Learning Disability Research

Atkinson, Dorothy Aldershot 1997
12

Jak se vyjadřují "mlaďoši"a "stařešinové"

Hoffmannová, Jana, in: Přednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 65-72
13

K problematice střídání a míšení kódů (na česko-maďarském jazykovém materiálu)

Jílková, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 52-57
14

Strukturace dialogických vypravování seniorů (se zaměřením na opakovací sekvence)

Hoffmannová, Jana, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 123-129.
15

K otázce korekcí v narativním interview

Jílková, Lucie, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 28-35
16

Čeština, to nám život dal. Pamětnická vyprávění a konstrukce identity mluvčích

Čmejrková, Světla, in: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha, Karolinum ; 2011, s. 253-262.
17

Interakce při narativním interview (prolínání spisovnosti a nespisovnosti v opakovaných a koprodukčních sekvencích)

Hoffmannová, Jana, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 47-57.