Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Klimeš, Lumír provides 128 hits
11

Styčné body akustiky a fonetiky při vyučování českému jazyku na pedagogické fakultě

Klimeš, Lumír, in: Zprávy České akustické společnosti, 5, č. 6, 1994, s. 6-7
12

K překladům modlitby Deus, cui proprium est misereri do češtiny

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 2, 1996, s. 411-419
13

Poplašná zpráva v souvislosti s představením Čapkovy Matky v r. 1938

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 3-4, 1993-94, s. 90-91
14

Individuální neologismy ve sbírce Na prahu ráje

Klimeš, Lumír, in: J. V. Sládek 1845-1995 : Sborník referátů ze semináře ke 150. výročí narození J. V. Sládka, Zbiroh, Muzeum J. V. Sládka ; 1997, s. 6-11
15

K překladům modlitby Sub tuum praesidium confugimus do češtiny

Klimeš, Lumír, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 321-328.
16

Jak interpunkční znaménko zneklidnilo armádního generála

Klimeš, Lumír, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 269-270
17

Na úvod konference

Klimeš, Lumír, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 3-4
18

Příspěvek k poznání terminologie Sedláčkových Základů měřictví, čili Geometrie

Klimeš, Lumír, in: Kultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 70-83
19

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 3

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 18-21
20

Názvy nových ulic v Plzni

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 218