Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slovenština provides 2643 hits
131

K prošlomu i buduščemu sopostavitel'nogo izučenija russkogo i slovackogo jazykov

Svetlík, Ján, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 18-23
132

Budování slovakistiky na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Pospíšil, Ivo, in: Česko-slovenská historická ročenka, Brno, 1997, neuv s.
133

Slovakistika na Univerzite Palackého v Olomouci

Schulz, J., in: Česko-slovenská historická ročenka, Brno, 1997, neuv s.
134

Latinizmy v češtine a slovenčine

Tuguševa, Razija Ch., in: Philologica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava), 45, 1997, s. 109-117
135

Slovenský jazyk v Čechách

ab, in: Pravda (Bratislava), 1993, 12.6.1993
136

Migration elements in East Slovak surnames

Blicha, Michal, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, s. 89-90
137

The norms of spoken communication in East Slovakia

Slančová, Daniela; Sokolová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 3, 1993, s. 220-224
138

On the origin of Czech Rakousko, Slovak Rakúsko

Dingley, John, in: Harvard Ukrainian Studies (Cambridge, MA), 28, č. 1-4, 2006 (2009), s. 95-104
139

Projekt spracovania hydronymie Slovenska

Krško, Jaromír, in: Acta onomastica, 45, 2004, s. 18-27
140

Významný příspěvek ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 49, č. 3, 1988, s. 253-256