Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for věty přací provides 13 hits
1

Přání a přací věty

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 34], Brno, MU ; 2001, s. 54-57
2

Přání jako intencionální stav a mluvní akt

Čejka, Mirek Brno - Regensburg 1994
3

Přací imperativ

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 32. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 32], Brno, MU ; 1999, 9 s.
4

K jednomu typu verbalizovaného přání mluvčího

Musilová, Květoslava, in: Studia philologica, 7, 1996, s. 13-16
5

Má čeština desiderativní větný modus? K typologii tzv. přacích vět

Čejka, Mirek, in: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag [K. Trost...] : Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 5, München, Sagner ; 1999, s. 49-56
6

Osservazioni sul valore modale del congiuntivo italiano

Klímová, Eva, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 43-58
7

K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami

Flídrová, Helena, in: Opera Slavica, 2, č. 2, 1992, s. 35-38
8

Tipizirovannyje kommunikativnyje sintaksičeskije jedinicy i ich perevodnyje ekvivalenty

Csiriková, Marie, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 239-242.
9

Čas a potenciálnost jako součást mluvního aktu přání

Čejka, Mirek, in: Slavjanskite ezici otblizo : Sbornik v čest na 70-godišninata na doc. Janko Băčvarov, Sofija, Univ. izd. Sv. Kliment Ochridski 2013, s. 333-340
10

Konjunktiv préterita a opis würde + infinitiv v mluvené němčině

Dubová, Jarmila, in: Cizí jazyky, 50, č. 1, 2006-07, s. 8-11