Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for interview narativní provides 17 hits
1

Narativní interview ve studiích interakčního pole

Schütze, Fritz Pavlištíková, Petra, in: Biograf, č. 20, 1999, s. 33-51
2

Emotionsausdruck und Erzählstrategien in narrativen Interviews. Analysen zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten

Editor Leonardi, Simona Würzburg 2016
3

Dialogičnost narativně-biografického interview

Kubáčková, Patricie, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 219-235
4

Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit

Hamar, Eleonóra Praha 2008
5

O narativitě a biografickém vyprávění

Hamarová, Nóra, in: Biograf, č. 22, 2000, s. 47-52
6

Analýza narativně-biografických rozhovorů

Fischer-Rosenthal, Wolfram; Rosenthal, Gabriele Palečková, Denisa, in: Biograf, č. 24, 2001, s. 9-20
7

Reč' i konstruirovanije identičnosti nositelej jazyka

Čmejrková, Světla Neščimenko, Galina P., in: Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti [AEtPS] / Kniga 1, Moskva, Fond Razvitija fundamental'nych lingvističeskich issledovanij 2014, s. 82-98
8

Obraz sebe a druhého v narativním interview

Jílková, Lucie, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 121-127.
9

Čeština v dialogu věkově rozdílných mluvčích

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 1, 2002, s. 1-14
10

Protože já jsem otevřela pusu a řekla yes a už se mě ptali: 'odkuď jste'? Jazyk jako sociální informace na příkladu biografických vyprávění československých přistěhovalců do USA

Kubáčková, Patricie, in: Biograf, č. 56, 2011, s. 7-31