Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dokumenty provides 30 hits
1

Stalo se v zemích Koruny české... 1

Petráčková, Věra, in: Bulletin ODS (Praha), 1, č. 5., 1992
2

Acta Unitatis Fratrum. Ediční projekt

Just, Jiří, in: Folia Historica Bohemica, 29, č. 2, 2014, s. 451-462
3

In theatralibus exercitiis unum fere quaeri popularem plausum towards the mechanisms of curbing theatrical practices at Jesuit schools in the early 18th century

Bobková-Valentová, Kateřina, in: Graecolatina Pragensia, 24, 2012, s. 147-158
4

Ugaritské náboženské texty. Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové

Stehlík, Ondřej Praha 2003
5

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava

Šustek, Vojtěch Praha 2012
6

Tradícia latinskej písomnosti v Košiciach a rozlúčka s latinčinou

Kömíves, Tibor; Šimon, František, in: Auriga, 59, č. 1, 2017, s. 62-68
7

Internetová edice směrnic pro agenturně operativní činnost a evidenci Státní bezpečnosti

Frolík, Jan, in: Sborník archivních prací, 61, č. 1, 2011, s. 380-387
8

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

Celbová, Ludmila, in: Národní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
9

Příspěvek k dějinám české odborné terminologie netradičních druhů dokumentů

Vodičková, Hana, in: Archivní časopis, 59, č. 3, 2009, s. 201-240
10

Několik poznámek ke studii Hany Vodičkové: Příspěvek k dějinám odborné terminologie netradičních dokumentů

Kaňák, Bohdan, in: Archivní časopis, 59, č. 3, 2009, s. 281-283