Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Klimeš, Lumír provides 128 hits
1

Na závěr konference

Klimeš, Lumír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 160-165
2

Tři setkání s Novočeskou skladbou

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 83-84
3

Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 121-122
4

Jsou-li názvy čs. těžkých pevnostních objektů v severovýchodních Čechách z let 1935-1938 jména pomístní?

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 147-150
5

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1936-1938. 2

Klimeš, Lumír, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 101-104
6

Názvy a poloha palebných postavení pruských baterií, které v r. 1757 ostřelovaly Prahu

Klimeš, Lumír, in: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996), Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1996, s. 172-175
7

Jak dál ve výzkumu slangu?

Klimeš, Lumír, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 122-125.
8

5. konference o slangu

Klimeš, Lumír, in: Plzeňský deník, 1995, 2.2.1995
9

Szlengkutatás Csehszlovákiában, valamint Csehországban és Szlovákiában 1920-1996 között

Klimeš, Lumír Pilarský, Jiří, in: A szlengkutatás útjai és lehetöségei, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó ; 1997, s. 41-79.
10

K české školní terminologii koncem 18. století

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 1, 1995, s. 183-188