Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Klímová, Eva provides 23 hits
1

Ordinamento lineare dell'enunciato in italiano

Klímová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 12, č. 1, 2002, s. 40-49
2

Dislocazione a sinistra - descrizione formale e funzionale

Klímová, Eva, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 32, č. L 23, 2002, s. 71-79
3

Poznámky k funkci diateze v italštině a angličtině na rovině FVP

Klímová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 86, č. 2, 2004, s. 79-93
4

Verbo Italiano ed il verbo Inglese sulle scale semantiche

Klímová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 1, 2004, s. 32-41
5

Modus a modalita na rovině funkční větné perspektivy

Klímová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 87, č. 1, 2005, s. 22-38
6

K problematice výkladu kondicionálu v italštině

Klímová, Eva, in: Cizí jazyky, 48, č. 5, 2004-05, s. 159-161
7

Modo verbale in italiano tra forma e funzione

Klímová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 16, č. 1, 2006, s. 14-27
8

Osservazioni sul valore modale del congiuntivo italiano

Klímová, Eva, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 43-58
9

On the epistemic mood in Italian and in English

Klímová, Eva, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 117-130.
10

Il verbo italiano di modo finito ed il verbo inglese nel loro valore comunicativo

Klímová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 17, č. 1, 2007, s. 30-39