Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Beránková, Eva provides 20 hits
1

Dysgrafici na 2. stupni ZŠ

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 217-219
2

Podzim všemi smysly. Ke schopnostem žáků ZŠ vyjadřovat vlastní citové prožitky

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 209-213
3

Peřej - to je jako peřina

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 77-81
4

Vyjádření k integrovaným osnovám českého jazyka pro občanskou školu (autoři O. Uličný, I. Nebeská, K. Šebesta, J. Šlédrová)

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 3-4, 1994-95, s. 86-88
5

O Olympiádě v českém jazyce trochu jinak

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 213-215
6

Spokojíme se s basic Czech? Několik námětů k cvičením na rozšiřování slovní zásoby žáků

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 5-6, 1998-99, s. 140-145
7

Jako zkušený kantor vím.

Beránková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 103-104
8

Odcházela lipovou alejí (malá a velice osobní vzpomínka na doc. Hanu Hrdličkovou [1937-2000])

Beránková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 280-281
9

Marie Odvárková. Další heslo do Slovníku tvořivých učitelů - u příležitosti životního jubilea

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 9-10, 2000-01, s. 248-249
10

Dorozumíváme se nejen slovy

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 5-6, 2001-02, s. 134-136