Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Adamec, Přemysl provides 27 hits
1

K otázce vyjadřování možnostní a nutnostní modality v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 17-25
2

K některým otázkám koreference v českých větách

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 53-64
3

Některé otázky českého slovosledu

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 105-111
4

Homonymie vět v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 113-123
5

Míra explicitnosti při vyjadřování kategoriálních významů v češtině ve srovnání s ruštinou

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 53-58
6

Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 59-64
7

K interpretaci osoby v ruských větách

Adamec, Přemysl, in: Časopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 74-81
8

Zájmena a aktuální členění

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 40. běhu LŠSS [PřednLŠSS 40], Praha, UK ; 1997, s. 27-35
9

Částice a aktuální členění

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 68-77
10

V akademických titulech stále vládne chaos

Adamec, Přemysl, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 11, č. 49, 1998, s. 2., 27.2.1998