Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Zvuková a grafická stránka jazyka. Hláskosloví provides 203 hits
1

Die distinktiven Merkmale in der russischen/slawischen Sprachgeschichte

Townsend, Charles Edward, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 241-258
2

Refleksy praslavjanskich načal'nych *a-//*ja, *ja-//*e-, *i-, *j6-, *ju- v sovremennom russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 2, č. 4, 1992, s. 29-36
3

Sočetanija -dl-, -tl- v sovremennom russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. A 40, 1992, s. 93-100
4

The so-called e/o alternation in Russian

Bílý, Milan, in: Scando-Slavica, 44, 1998, s. 227-246
5

Phonetic transcription for the systems of speech synthesis and recognition

Kuznetsov, Vladimir I.; Sherstinova, Tatiana Y., in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 263-267
6

Using rules of consonant distribution for Russian continuous speech automatic segmentation

Skrelin, P.; Shalonova, K., in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 317-320
7

Počemu, kak i kogda drevnerusskije palatalizovannyje soglasnyje izmenilis' v palatal'nyje

Burmistrovič, Jurij Jakovlevič, in: Opera Slavica, 8, č. 2, 1998, s. 1-13
8

Griechisches Schriftdenken und slavische Schriftlichkeit: Glagolica und Kyrillica zwischen Verschriftung und Verschfriftlichung

Miklas, Heinz, in: Das slawische Phänomen : Festschrift für Prof. Dr. Antonín Měšťan zu seinem 65. Geburtstag, Praha, Euroslavica 1996, s. 117-124
9

Ruština: kdy vyslovovat "E"a kdy "e"?

Dvořáček-Průhonický, Petr, in: Tlumočení - překlad, 10, č. 46, 1999, s. 7 [1177]
10

Neorganičeskaja glasnost' i udarenije

Baranov, V. A., in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 137-147