Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Vnější dějiny českého jazyka provides 335 hits
1

K výzkumu vídeňských Čechů

Toncrová, Marta, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 23-25
2

Češi v USA - otázka identity (1848-1938)

Dubovický, Ivan, in: Český lid, 83, č. 3, 1996, s. 229-247
3

K diferenciaci mluveného jazyka izolovaného

Vašek, Antonín, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 44-52.
4

Americká čeština: pohled na jeden případ štěpení jazykového vývoje

Kučera, Karel, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 112-118
5

Rozklad a odolnost jazykových kategorií. Čeština starousedlíků v Nebrasce

Šašková-Pierceová, Míla, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 112-117
6

Výzkum mluvy vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 24-27
7

Nel periodo tra l'umanesimo e il manierismo. (Con cenni alla situazione specifica dei paesi di lingua ceca)

Seidl, Ivan, in: Západ - Východ. Genologické studie, Boskovice, Albert ; 1995, s. 15-37
8

Kultivování češtiny v USA

Henzlová, Věra M., in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 329-332
9

Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 1

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 80-91
10

Česká minorita v Kazachstánu a její přesídlování do České republiky

Valášková, Naďa, in: Český lid, 85, č. 2, 1998, s. 161-170