Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for The present organization of linguistics in the Czech Republic provides 1418 hits
1

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1994

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 145-148
2

Vilém Mathesius Centre of linguistics and semiotics

Hajičová, Eva, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 110-111
3

Actividades del Centro de estudios ibero-americanos de la Universidad Carolina de Praga, 1991

Binková, Simona; Vydrová, Hedvika, in: Ibero-Americana Pragensia, 26, 1992, s. 343-348
4

Na závěr konference

Klimeš, Lumír, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 160-165
5

Činnost královéhradecké pobočky JS za rok 1995

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 147
6

K niektorým problémom náväznosti konzekutívneho tlmočenia na prekladový seminár

Ehrgangová, Elena, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 205-209
7

Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v roce 1995

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 21-23
8

Přehled o přednáškové činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v roce 1995

Pithartová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 1-2, 1996, s. 23-26
9

Spolupráce JS a MŠMT ČR při posuzování učebnic českého jazyka (stav ke 30. 9. 1996)

in: Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, s. 5-6
10

Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky v r. 1994

Panevová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 18-21